Terapia • Edukacja

PRYZMAT

zapraszamy

O NASW gabinecie prowadzimy psychoterapię dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Konsultujemy również rodziny w kryzysach bądź mierzące się z różnymi trudnościami.

Karolina Bulanowska

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą. Od ponad 15 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą wykorzystując pozaformalne sposoby pracy indywidualnej czy grupowej z dzieckiem. Ukończyłam 5 letni, całościowy kurs z zakresu systemowo-psychodynamicznego podejścia w psychoterapii w Fundacja KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie. W gabinecie zajmuję się terapią indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Konsultuje również rodziny w trakcie kryzysu i sytuacji okołorozwodowej. Uzupełniam swoją wiedzę psychoterapeutyczną uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach i stażach. Organizuję i prowadzę także grupy i warsztaty wsparcia dla rodziców. Poddaje się także comiesięcznej superwizji. Można mnie spotkać również w organizacjach pozarządowych, a najczęściej w Stowarzyszeniu Edukacji Pozaformlanej KALEJDOSKOP, Stowarzyszenie jest inicjatorem takich przedsięwzięć na terenie województwa jak Przestrzeń Otwarta Rodzicom POR, Przegląd Inicjatyw Świętokrzyskiej Młodzieży.Martyna Zielińska-Smutek

Studia psychologiczne o specjalności: psychologia kliniczna i psychoterapia ukończyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją wiedzę pogłębiałam m.in. na studiach podyplomowych: Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii oraz Psychologia Sądowa. Ukończyłam 4 letnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiadam 8 letnie doświadczenie kliniczne w pracy z osobami dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju zdobyłam pracując w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Kielcach. Prowadziłam terapię psychologiczną z dziećmi, młodzieżą oraz udzielałam wsparcia rodzinom w Ośrodku Rehabilitacji Wzroku Słuchu i Mowy w Kielcach. Odbywałam również staże kliniczne w oddziałach pediatrycznych i psychiatrycznych Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Osób z Autyzmem w Kielcach. Na co dzień pracuję w szpitalu psychiatrycznym, poradni psychologicznej, prowadzę warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz udzielam konsultacji rodzicom w obszarze pogłębiania kompetencji wychowawczych. Stale poszerzam swój warsztat uczestnicząc w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach naukowych. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

MOŻLIWOŚCI

TERAPIA DZIECI
I MŁODZIEŻY
 • interwencja kryzysowa
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia więzi
 • dysharmonia rozwojowa
 • trudności adaptacyjne
 • zaburzenia okresu dojrzewania
 • stymulacja sfery poznawczej dziecka
 • wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego


 • KONSULTACJE PEDAGOGICZNE
  I PSYCHOLOGICZNE

  Konsultacje prowadzone są przez psychologa i pedagoga w celu oceny poziomu funkcjonowania dziecka na płaszczyźnie poznawczej, emocjonalnej i społecznej. W ramach konsultacji wspieramy rodziców w procesie wychowawczym.Plan terapii psychologiczno/pedagogicznej zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta. W ramach pomocy terapeutycznej współpraca z rodzicem jest dla nas bardzo ważna, dlatego jego zaangażowanie jest niezbędne w osiągnięciu celów terapeutycznych.

  TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

  Trening Umiejętności Społecznych prowadzony jest w grupie do 4 osób. Grupa formowana jest po wcześniejszych konsultacjach i określeniach potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, uwzględniając pozaformalne metody edukacji (gry, zabawy, pantonimy). Trening odbywa się w naturalnym otoczeniu dziecka w celu wykorzystania nabytych kompetencji (kino, sklep, restauracja, podróż autobusem itp.)  WARSZTATY DLA RODZICÓW

  W ramach współpracy z rodzicami organizujemy spotkania indywidualne oraz grupowe. Mają one na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, poszerzenie świadomości w relacji rodzic-dziecko. Bliskie są nam nurty rodzicielstwa bliskości i porozumienia bez przemocy.

  DLA CIEKAWSKICH


  • JA jako RODZIC - definicja siebie w tej roli

   ta sekcja jest w trakcie budowy

  • .

   .

  • .

   .

  • .

   .

  • .

   .

  • .

   .

  KONTAKT